20 decembrie 2018

    ROMANIA                                                                                                       VIZAT

 JUDEŢUL MUREŞ                                                                                Secretar,

COMUNA  ACĂŢARI                                                                         Jozsa Ferenc

     PRIMAR 

 

 

P R O I E C T    DE    H O T Ă R Â R E

privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în  anul fiscal 2019

 

TEXTUL PROIECTULUI SE GASEȘTE ÎN ATAȘAMENT

descarcă
Proiect de hot taxe impozite 2019.docx