12 aprilie 2019

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 

 

Nr. 2469   din   11  aprilie 2019

 

 

 

P R O C E S-V E R B A L

al şedinţei  Consiliului local Acăţari din  11 aprilie  2019

 

 

                   Încheiat azi  11 aprilie   2019 cu ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului local al comunei Acăţari.

                   La ședință sunt prezenţi:Osvath Csaba,primarul  comunei Acățari  și următori consilieri locali:  Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor ,Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin .

La ședință participă : Fulop Robert,șef birou financiar contabil și resurse umane, Toth Emese Zsuzsanna,consilier primar , Piri Jozsef,delegat sătesc satul Corbești , Simon Maria Aranka,delegat sătesc satul Stejeriș .

Sunt prezenți cca.25  de angajați din aparatul de specialitate a Primarului comunei și invitat din partea Poliției Naționale.

                   Primar:salut pe cei prezenți:consilieri, angajați ai Primărie ,reprezentanți a Poliției Naționale,Poliției comunitare,conducătorii servicilor/compartimentelor.

                   A venit și timpul,destul de greu ,când putem discuta despre   singurul  punct înscris pe ordinea de zi și anume aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

                   De obieci,în alți ani,odată cu aprobarea bugetului am prezentat și  Raportul  Primarului  comunei privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Acățari,dar în acest an acest raport a fost prezentat într-o ședință precedentă.

                   Am aranjat sala de ședință puțin altfel decât cu ocazia altor ședințe,ca să încapă toată lumea ,existând  cafea,apă mineral pentru cei care doresc să servească din acestea.

                   Pentru ca să nu fie neînțelegri,președintele de ședință,împreună cu șeful de birou și secretar vor asigura ca această ședință să se desfășoare în condiții legale.

                   Aici mă refer la votarea bugetului,care în conformitate cu prevederile legale trebuie votat pe subcapitole,capitole.

Bugetul național  a fost votat recent,dar noi proiectul bugetului am postat pe site și la avizierul Primăriei de mai multă vreme, ca în cazul în care cineva are observați/propuneri ,acestea să fie luate în considerare.

                   Cu puțin timp în urmă s-a termniat ședința comisiei de specialitate,unde proiectul de buget a fost discutat,fără să există probleme deosebite.

Proiectul de buget nu a fost discutat numai cu consilieri,ci și cu conducătorii diferitelor servicii/compartimente, ca eventualele observații ale acestora să fie luată în considerare.

Doresc o ședință,cum este și comuna, civilizată ,unde diferitele păreri să fie discutate în mod corect.

Puteți observa că în sală sunt postate proiectele ale trei investiții,care urmează se se realizeze, și sunt propuse în buget.

           Proiectele care sunt în curs de realizare nu au fost aduse pentru vizualizare,acestea au fost prezentate la momentul aprobării indicatorilor tehnico-economici pentru aceste investiții.

Dezvoltarea comunei nu se află în stadiu staționar,dezvoltând de la ani la ani,aspect care se reflecă cel mai bine în creșterea patrimoniului,cu toate că obiectele de inventar  au și amortisment.

Dezvoltarea se poate observa și în bugetul aniilor precedenți.

În anul 2015 am avut un buget de cca.5 miliarde,în anul 2018- cca.9 miliarde ,iar în acest an sunt propuse 11,570 miliarde.

Patrimoniul comunei este de cca.54.484.134 lei.

Acest lucru reprezintă faptul că anual sunt realizate investiții,care se cuprind în patrimoniu.

Aceste sunt cifre oficiale care rezultă din contabilitate și care nu pot fi modificate .

Pentru realizările exprim mulțumiri atât consiliului local,viceprimarului, cât și aparatului de specialitate,care au contribuit la realizarea acestor investiți.

                   Până a intra în discutarea propriu zisă a bugetului,doresc să Vă arât că de câteva zile, săptămâni,pregătind proiectul bugetului am realizat diferite statistici , situați,ca lucrurile să fie înțelese corect de toată lumea.

                   Cifrele sunt aproximative,dar sunt foarte aproape de adevăr.

                   Avem drumuri  care urmează să fie asfaltate în lungime de 1576 m,în afara satului Corbești și 1000-1500 m drum care trebuie pietruit,

Există cca. 800-1000 m drumuri care au fost drumuri de câmp,dar în vecinătatea acestora au fost edificate construcții,cum ar fi spre SC Farel,lângă imobilul unde se fierbe țuică, lângă societatea care se ocupă cu dezmembrări auto,drumuri care nu au fost cuprinse până în prezent pentru modernizare, urmând ca  în conformitate cu procedura legală , să fie incluse în inventar,dacă nu au fost până în prezent,  și să   pregătim proiectul ca și aceste drumuri să fie modernizate,asfaltate sau pietruite.

Vom vedea mai târziu care este soluția cea mai bună.

Fără a aminti denumirea comunelor,foarte multe se ocupă cu asfaltarea drumurilor,când noi deja reparăm drumurile care au fost asfaltate.

Majoritatea drumurilor pe care se desfășoară o circulație mai intensă au fost asfaltate.

Aceste lucruri am subliniat ca aceste informați să fie explicate și transmise cetățenilor cu bună credință,ca toată lumea să înțeleagă corect ce lucrări s-au desfășurat și se desfășoară în comuna noastră.

Am solicitat o informare despre gradul de utilizare a căminelor culturale.

Deși utilizarea nu este foarte mare,există două cămine culturale unde acest lucru este acceptabil,mă refer la  căminele  din satele Acățari și Roteni.

Cu toate că,căminul cultural din satul Gruișor a fost predat numai în anul precedent și aici gradul de utilizare este bună,fiind aproape de nivelul celor două cămine susamintite,fiind organizate mai multe evenimente pentru care le felicit.

La investițiile noi la cămine,dacă ați observați, acestea nu au denumirea de construire  cămin cultural ,ci construire  centru multifuncțional.

 Cum am arătat într-o ședință precedentă la aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru  modernizarea  căminul cultural din satul Acățari ,  în proiect sunt prevăzute șapte cabinete medicale,spațiu pentru alimentație publică,spații de cazare,ca imobilul să fie funcțional,iar căldura,apa pot fi furnizate ușor pentru întreaga suprafață utilizată.

La Gruișor clădirea școlii și căminul cultural se află în proprietatea Bisericii,care la preluare de către noi se aflau într-o stare  de degradare,mai ales școala unde starea zidul reprezenta pericol pentru școlari.

Pentru ca aceste imobile să facă față necesităților au fost nevoie de efectuarea de reparați .

Căminul cultural  se află și în momentul de față în stare de degradare,cu toate că și la acest imobil au fost efectuate lucrări de reparați,dar fiind proprietatea Bisericii nu putem efectua investiți,numaai unele lucrări de reparații.

Aceasta este motivul pentru care dorim să construim și în această localitate un centru multifuncțional,unde se pot primii/cazare  delegații, poate să funcționeze școală sau grădiniță se poate organiza întruniri,baluri,etc.

Vă explic aceste lucruri ca să fie corect înțelese de toată lumea și să știți că orice investiție necesită muncă,ai nevoie de relații,etc.

V-aș putea da mai multe exemeple,dar doresc să subliniez unul foarte important.

În anul precedent pentru înregistrarea sistematică a terenurilor au fost încheiate două contracte cu OCPI,prin care se întabulează gratis terenurile,din fonduri de stat, însemnând 22  sectoare și cca.3285 parcele.

Alegerea sectoarelor s-a făcut pe amplasamentul unde este prevăzut construcția autostrăzi Iași- Tg-Mureș,reglementare care este prevăzut și în legislație,în care  este prevăzut că înregistrarea sistematică a terenurilor  trebuie început pe amplasamentele  unde se vor realiza investiții naționale,județen.

Menționez că datorită interesului noastru față de această lucrare și în acest an vom semna un contract în valoare de 160.000 lei,care reprezintă valoric aproape jumătatea celor două contracte.

Această sumă deja trebuie cuprinsă în buget ,sectoarele nu sunt încă stabilite , dar în 60 de zile trebuie încheiat contractul de prestări servicii,lucrare cu care deja ne ocupăm.

Înregistrarea sistematică a terenurilor însemnă că unde nu sunt eliberate titlurile de proprietate,acestea se vor elibera,iar unde există titlu,terenul va fi întabulat gratis și tot gratis va fi dezbătută și succesiunea.

Aceste lucruri trebuie să ajungă la urechile cetățenilor.

De foarte multe ori am auzit că în comună nu există canalizare și apă curentă,lucruri care într-adevăr ar fi foarte utile.

Trebuie să menționez că proiectul canalizări  a fost elaborat  de noi,când mulți nici nu aveau de gând să exectute această lucrare.

Primarul dă citire raportului de selecție din anul 2017.

Pentru verificarea documentației ,respectiv a proiectului de canalizare au fost specialiști  de la București și de la AFIR de două trei ori.

Au fost selectate 35 de proiecte,fiind adevărat și faptul că noi am fost pe locul 35,dar din județ există numai două comune:Șincai și Acățari.

Această investiție nu a fost finanțat,dar nu afirm că încă nu există șanse,dar nu văd o probalitate mare de reușită.

Cu introducerea apei,ca să fie clar odată pentru totdeauna, că aceasta se poate realiza numai prin Aquaserv.

Nu avem nici o sursă de apă din care această problemă să fie rezolvată ,Aquaservul deja a investit prin pozarea conductei magistrale,prin proiect UE,dar după părerea mea prin această lucrare  nu se va satisface  cerințele comunităților din valea Nirajului.

Ideea era că apa se va colecta în partea de sus a Văii  Nirajului,de unde se va alimenta o populație de 40.000-50.000 locuitori,proiect care nu este viabil.

Pentru acest motiv Aquaserv trebuie să se gândească la altă soluție,apa prin mai multe  stații de pompare trebuie să ajungă la comunități  dinspre Ungheni.

Nu sunt specialist în domeniu,dar cu siguranță există soluți tehnice,dar la lucrările  la care nu mă pricep nici nu dau cu părerea.

La canalizare consider că suntem pregătiți,existănd inclusiv proiectul  de racordare a caselor la sistemul de canalizare.

Nu am vrut să prezint proiectul complet,dar pe panou există expus  stația de  epurare,unde vedeți diferite culori,cu semnificați diferite.

Proiectul este gata de predat la Ministerul Dezvoltări.

Nu am obiceiul să promit,dar pentru a atinge scopurile vizavi de canalizare  voi face tot posibilul pentru ca proiectul să fie finanțat,pentru acest lucru existând și promisiuni.

Poate  nu va fi în acest  an ,dar legislația prevede că până în anul 2023 trebuie să există canalizare în fiecare comună.

Dacă vom avea cu 2-3 ani mai repede este foarte bine,dar să știți că în acest proiect este investit multă muncă și nu în ultimul rând bani.

Am considerat ca înaintea începerii ședinței propriu zise să Vă comunic aceste lucruri,fiind de utilitate publică.

Mai doresc să Vă informez,mai ales că este prezent și coordonatorul SMURD-lui, că acum 1-2 săptămâni în Camera Deputaților a trecut proiectul prin care SMURD-ul va fi preluat de ISU.

Camera decizională în această problemă este Senatul.

Cei cu care  am discutat,  au afirmat că acest lucru se va realiza pe parcursul acestui an.

Menționez că pentru acest an, Consiliul județean a asigurat suma necesară pentru funcționarea  SMURD-lui Acățari.

În consecință funcționarea SMURD-lui este asigurat din bugetul județului,cum a fost și în anul precedent,deci nu influențează bugetul comunei.

Din informațile mele această preluare a SMURD-lui va fi finalizat până la toamnă.

Deocamdată Ministerul Finanțelor nu a cuprins în bugetele Inspectoratelor de Urgență sumele necesare pentru preluarea SMURD-lor și cred că până 1 ianuarie a anului viitor acești angajați vor aparține Primăriilor.

Acestea fiind întroducerile,cred că putem începe ședința propriu zisă.

Președinte de ședință:salut pe cei prezenți și dau citire ordinei de zi pentru ședința de azi,care cuprinde următoarele puncte:

            1.Proiect de hotărâre aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Acățari, pe anul 2019.

2.Întrebări,înterpelări.

         Președinte de ședință:cine este de acord cu ordinea de zi prezentată .

Pentru   : 13 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor, Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

Președinte de ședință:rog secretarul  comunei să prezinte observaţile consilierilor locali legate de conţinutul procesului verbal al şedinţei consiliului local din  data de  28 martie    2019.

                   Secretarul arată că nu a fost formulată nici o observaţie din partea consilierilor pentru modificarea conţinutului procesului verbal amintit.

                   Președinte de ședință:supun la vot conținutul procesului verbal a ședinței din 30 ianuarie  2019.

Pentru   : 13 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor, Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

         Se trece la discutarea primului punct înscris pe ordinea de zi referitoare la proiectul de hotărâre aprobarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Acățari, pe anul 2019.

 

 

 

         Fulop Robert:

         Primar:

        

 

 

         Președinte de ședință:dacă dorește cineva să intervină?

         Menyhart Balint:doresc să întreb dacă se votează odată tot bugetul,sau se votează pe capitole?

         Secretar:pe capitole.

        

 

Menyhart Balint: am o observație legată de cămine culturale și anume faptul că în ședința din 31 ianuarie 2018,am aprobat investiția din satul Găiești ,cu mențiunea că aceasta nu va fi realizat din bugetul local ,ci din alte fonduri,proiecte,fonduri guvernamentale,etc.

         Eu nu sunt împotriva investiției,și voi susține,dar numai în cazul în care aceasta nu va fi relizat din fonduri propri,pentru că în procesul verbal al ședinței din 31 ianuarie 2018 este trecut  că această investiție va fi realizat prin proiecte sau alte fonduri decât bugetul local.

         Este vorba despre 700.000 euro,care va fi greu de realizat din fonduri propri.

         Primar:Vă rog să permiteți să dau câteva explicații,prin care să arăt de ce un centru multifuncțional este unul propus pentru finalizare prin  proiecte,iar celălalt din buget.

         Dacă depun cele două proiecte pentru cămine culturale la CNI,care va fi finanțat.

         Cu siguranță care are valoarea mai mică,astfel exludem centrul multifuncțional din satul Acățari.

         În mod sigur,în acest an,nu vor fi finanțate două proiecte pentru cămine culturale.

         Să  încercăm prin proiect pe cel cu valoare mai mare,iar pe celălalt,și dacă durează mai mulți ani, să realizăm din fonduri propri.

         Este vorba despre o observație a d-lui consilier,dar explicația pentru care s-a propus astfel în proiect este cea afirmată de mine mai înainte.

                Menyhart Balint:în aceste condiții procesul verbal din ianuarie 2018 ar fi trebuit rediscutat.

         Primar:dacă bugetul va fi votat în forma prezentată,atunci intră în vigoare  noua hotărâre.

         Secretar:cele discutate în ședința din ianuarie 2018,nu se pot modifica,având  în vedere că în procesul  verbal se consemnează ce se discută și se aprobă în ședința viitoare.

         Actul prin care se   legiferează în consiliul local sunt hotărârile,iar dacă acum aprobați proiectul de hotărâre prezentat, aceasta va fi valabil.

         Printr-o hotărâre se poate modifica o hotărâre precedentă.

         Menyhart Balint:înțeleg,dar nu sunt de acord.Atunci nu înțeleg de ce se mai poartă discuții să fie adoptată o hotărâre.

         Secretar:în hotărâri nu se trece cele discutate în ședință,ci se adoptă sau nu.

         Pecsi Domokos: te rog d-ul Menyhart să vi la Găiești și să stai în școală sau grădiniță,cămin cultural, să vezi condițiile de acolo.

         Menyhart Balint:nu sunt împotriva investiției,sunt împotriva faptului că ce am discutat anul trecut se schimbă acum.

         Krizsan Tibor:cred că în fiecare sat trebuie făcută investiție și trebuie să vedem din ce bani putem realiza acestea.

         La unele sate din fonduri propri la celălalte din proiecte.

         Menyhart Balint:subliniez că este vorba despre 700.000 euro,sumă care în cazul în care se va cheltui va bloca investițile la celălalte sate.

         Eu nu sunt împotrivă dar trebuie văzute posibilitățile financiare.

         Primar:eu consider că explicațile au fost destul de clare.

         Menyhart Balint:da,pentru că a intervenit căminul din satul Acățari.

         Secretar:avem de modernizat/construit două cămine culturale.Primarul a explicat că cel cu valoare mai mare ar trebui realizat din proiecte,iar cel cu valoare mai mică din fonduri propri,în mai mulți ani.

         Szabo Lorand Laszlo:doresc să intervim și să afirm că din convocatorul ședinței de azi nu a rezultat nicăieri că este vorba despre un cămin sau două.

         Există un convocator și un proiect de buget din care eu nu înțeleg nimic.

         Am înțeles că sunt modificări față de proiect la învățământ și la cadastru.

         În mod normal trebuia propuse amendamente la aceste capitole care să fie votate.

         Eu cred că ce s-a spus despre buget,trebuia discutat acum cinci șase zile ca fiecare consilier să fie informat din timp.

         Trebuia postat pe site-ul Primăriei.

         Primar: nu este postat?

         Szabo Lorand:sunt unele lucruri care ieri seară nu erau și acum sunt.

         Fulop Robert:tot proiectul bugetului a fost postat integral și în același timp.

         Szabo Lorand Laszlo:sunt lucruri pe care nu am găsit aseară.

         Secretar:proiectul bugetului a fost  pus  pe site,din luna februarie.

         Szabo Lorand Laszlo:în februarie? Nu cred dar mă voi uita.

         Nu știu cum se va vota,dar pot să intervin  pentru unele clarificări la punctul patru.

         Punctul patru prevede aprobarea planului de achiziții publice pentru anul 2019,conform anexei nr.2, anexă  pe care nu am găsit pe site.

         Fulop Robert:este pe site.

         Szabo Lorand Laszlo: nu este

         Secretar: ca să evităm discuțile, șeful de Birou va  meargă cu tine la un computer și  va arăta anexa respectivă.

         Fulop Robert:pot arăta de pe telefon.

         Szabo Lorand Laszlo:am cătuat și înainte să vin la ședință și nu am găsit.Cum este că el poate arăta și eu nu pot vedea.

         Am zis și acum un an că acestea trebuie trimise pe format de hârtie.

         Secretar:ai primit un proiect de hotărâre pe format de hârtie,și când?

         Szabo Lorand Laszlo: cred că săptămâna trecută vineri.

         Secretar:dacă ai avut întrebări ai apelat la șeful Biroului financiar contabil?

         Szabo Lorand Laszlo:am primit un proiect de hotărâre care nu este semnat nici de comisia de specialitate ,nici de ordonatorul  de credite.

         Secretar:dacă ședința comisiei de specialitate a fost azi,de la ora 13,00, cum se putea să fie semnată de comisie.

         Szabo Lorand Laszlo: în alte comune ședințele comisiei de specialitate se țin mult mai devreme decât ședința consiliului local.

         Eu personal nu pot vota acest buget,având în vedere că nu știu despre ce este vorba.

         Primar:este mai bine să nu mă amestec , pentru că dacă intervin va trebui să  zic lucruri ciudate.

         Consider că în cazul în care observațile sunt constructive,atunci există dezvoltare,dar dacă sunt neconstructive,atunci nu conduc la nimic bun.

         Acest lucru adresez d-lui consilier Szabo Lorand.

         Szabo Lorand Laszlo:la cele prezentate de către primar,referitor la canalizare și apă,Alba Iulia și nu știu ce,am un act oficial care spune că în perioada 2014-2020 ,comuna Acățari nu are depus proiect și nici un proiect nu se află în evaluare.

         Primar:eu am vorbit de 2017 și nu de Alba Iulia.

         Dacă nu am obținut finanțare acolo,am depus proiectul la altă sursă de finanțare.

         Nu puteam să aștep la infinit la Alba Iulia,ca proiectul să fie finanțat, trebuia să depun proiectul unde sper că avem șanse mai mari de finanțare.

         Secretar:d-ul șef de Birou,ai găsit pe site ce ai căutat?

         Fulop Robert:este pe site,fără să fie specificat că este anexa 2.,dar este planul de achiziții publice.

         Szabo Lorand Laszlo:eu am căutat anexa nr.2 și nu am găsit.

         Primar:dar este.Acum ai văzut.Dacă în exterior afirmi că nu era pus,spui un neadevăr.

         Având în vedere că sa demonstrate că a fost postat pe site de către șeful de Birou,ar fi fost frumos să ceri scuze.

         Szabo Lorand Laszlo:eu anexa 2 nu am văzut,acum a arătat d-ul Fulop că este planul de achiziții.

Eu am spus clar că nu pot vota acest buget.

Secretar:nu era anexa doi,ci era programul de achiziții publice,care este același lucru.

Szabo Lorand Laszlo:atunci să nu treceți că este anexa 2.

 

 

 

Președinte de ședință:trecem la votarea bugetului.

 

 

 

 

Totalul cheltuielilor este de 11.942.000 lei.

Cine este pentru?

Pentru   : 12 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor, Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      1(Szabo Lorand Laszlo)

            Primar: din experiență Vă spun că dacă există  păreri diferite,acestea pot fi constructive.

         Dacă există păreri răutăcioase acestea nu pot fi considerate constructive.

Nu trebuie toate să fie cum dorește primarul sau unii colegi.

Dacă luăm amănunțit și  d-ul consilier Szabo Lorand Laszlo a  greșit în unele acte.

Szabo Lorand Laszlo:nu cred că am greșit în acte.

Primar:eu pot demonstra cu acte acest lucru, dar ca vechi coleg  nu am dorit să mă ocup cu așa ceva.

Szabo Lorand Laszlo:eu nu văd așa lucrurile.

 

 

 

Cine a fost acum trei săptămâni la Primăria municipiului Tg-Mureș,să mă dea afară atât pe mine cât și pe soția.

Primar:de la mine au fost cerute acte de la mun.Tg-Mureș.

Szabo Lorand Laszlo:nu cred acest lucru.Poți să arăți actele la care ai răspuns?Poți arăta sau este minciună.

Vă rog să mă lăsați în pace atât pe mine cât și familia.Toată lumea să ne lase în pace.

Primar:pot arăta actele.

Szabo Lorand Laszlo:hai acum.Arată acum.

Ai mers la municipiul Tg-Mureș să faci rău atât soției cât și mie.

Este rușinos și ticălos.

Vă rog d-ul secretar să treceți în procesul verbal al ședinței.

Secretar:să trec și faptul că ai avut tonul ridicat?

Szabo Lorand Laszlo:da.

Szabo Lorand Laszlo:părăsește sala de ședință.

Krizsan Tibor:nu se poate ca aceași persoană din zece  în opt  ședințe să fie condus din mânie.

Primar:eu nu am fost benevol la municipiul Tg-Mureș,ci datorită faptului că am fost chemat.

Să vină doi consilieri cu mine și pot arăta toate actele la care am făcut referire.

Nici acuma nu doresc să  fac un lucru rău lui sau soției,dar soția lui a fost care s-a săpat singură,și destul de adânc.

Vremea va clarifica și rezolva această problemă.