23 august 2019

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 

 

Nr. 5215  din  24 iulie  2019

 

 

P R O C E S-V E R B A L

al şedinţei  Consiliului local Acăţari din 24 iulie  2019

 

 

                   Încheiat azi  24 iulie  2019 cu ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului local al comunei Acăţari.

                   La ședință sunt prezenţi:Osvath Csaba,primarul  comunei Acățari  și următori consilieri locali:  Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan , Menyhart Balint , More Tibor , Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos  , Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin .

                   Lipsește; Pecsi Domokos

La ședință participă :  Toth Emese Zsuzsanna,administrator public  , Fulop Robert,șef Birou financiar contabil și resurse umane, Simon Maria Aranka,delegat sătesc satul Stejeriș , Piri Jozsef,delegat sătesc satul Corbești

Președinte de ședință:salut pe cei prezenți și dau citire ordinei de zi pentru ședința de azi,care cuprinde următoarele puncte:

        

         1.Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului cultural artistic ”Zilele comunei Acățari”.

                                                        Inițiator:Primarul comunei

         2.Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

                                                        Inițiator:Primarul comunei

         3.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Acățari.

                                                        Inițiator:Primarul comunei

         4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Mureş.

                                                        Inițiator:Primarul comunei Acățari.

 

         Președinte de ședință:cine este de acord cu ordinea de zi prezentată ?

Pentru   : 11 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan , Menyhart Balint , More Tibor , Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos  , Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin )

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

 

-         2 -

 

Președinte de ședință:rog secretarul  comunei să prezinte observaţile consilierilor locali legate de conţinutul procesului verbal al şedinţei consiliului local din  data de 27 iunie   2019.

Secretarul arată că nu a fost formulată nici o observaţie din partea consilierilor pentru modificarea conţinutului procesului verbal amintit .

                            Președinte de ședință:supun la vot conținutul procesului verbal a ședinței din  27 iunie  2019.

Pentru   : 11 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan , Menyhart Balint , More Tibor , Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos  , Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

         Secretar:înainte de a începe ședința propriu zisă, vreau să Vă aduc la cunoștință că începând cu 5 iulie a.c. este în vigoare noul Cod administrativ.

         Poate ați observant că și convocatorul pentru ședință de azi are o formulare nouă.

         Noi,aparatul de specialitate al Primarului,  încercăm să punem în aplicare prevederile noului Cod, va trebui în curând adoptată și noul Regulament de funcționare și organizare al Consiliului local.

         Pentru aplicarea noului Cod  , Vă solicităm ca și consilieri  să respecte legislația.

         Pe lângă convocatoare pentru ședința de azi,au fost transmise președinților comisiilor de specialitate,proiectele de hotărâri.

         Trebuie cu toți să respectăm legislația și aici mă gândesc la activitatea comisiilor de specialitate.

         Președinte de ședință:trecem la discutarea primului punct înscris pe ordinea de zi referitor la proiectul  de hotărâre privind organizarea evenimentului cultural artistic ”Zilele comunei Acățari”.

         Primar:în primul rând Vă salut.

Cum am amintit și în ședința precedentă avem un proiect câștigat de la UE ,care cu siguranță va fi utilă și  de ajutor  pentru organizarea zilelor comunei.

         Cred că sunteți de acord cu toți că acest eveniment are deja tradiție și calitate,nu numai pentru cetățeni comunei ci și pentru alți locuitori a altor comunități,inclusiv pentru cei  din afara hotarului tării și trebuie organizat,continuat.

         Despre acest eveniment se vorbește numai ca unul de exemplu.

         Pentru organizarea acestui eveniment este nevoie de muncă,de sprijin iar  la calitate,respectiv nivelul evenimentului  nu trebuie să facem concesiuni,cu toate că timpul ne presează,nefiind nici o lună până la data evenimentului.

         Până la semnarea proiectului susmenționat nu puteam să facem nici un pas,dar vom face tot posibilul ca invitați noștri să se simtă bine la acest eveniment.

         Organizarea evenimentului ar trebui să rămână ca și până acum,dar dorim ca cheltuielile să fie cât mai reduse.

 

 

-         3 –

 

         Pentru acest motiv nici nu am invitat formați cu nume mari,care sunt și greu de  găsiți în jurul evenimentului din  20 august,ziua lui Sfântul Stefan,dar și așa încercăm să  organizăm un eveniment cu calitate ridicată.

         În luna august este  perioada de concedii iar   jurul acestei date sunt organizate multe evenimente asemănătoare în județ,și nu numai, și greu se găsesc artiști cu nume mari.

         Nu am început încă procedura de achiziție,dar deja am început unele demersuri,privind programele artistice,ca și până în prezent , o după masă să fie dedicată activităților culturale,sportive.

         Noutate reprezintă organizarea a câtorva expoziții,unul de manufactură de covoare, expusă de o persoană din străinătate,iar două de arte plastice și expoziții,  ce trebuie efectuate în cadrul proiectului UE câștigat.

         Va fi o demonstrație a Servicilor de pompier ,de călărie din partea firmei care își desfășoară activitatea în comună,concursul de miss și evident ne bazăm și pe fanfara din satul Vălenii.

         Am purtat dicuții cu membri fanfarei,mă gândesc să participe la deschiderea oficială,dar dacă vor și cu altă ocazie, noi suntem deschiși.

         Gătitul de gulaș și activități gastronomice cu siguranță se vor organiza,mai ales că este inclus și în proiectul câștigat, ca împreună cu localitățile înfrățite să organizăm   aceste activități.

         Avem cereri din partea unor persoane care vor să participe la evenimente gastronomice în sânul prietenilor și familiilor.

         Am fost întrebat de mai multe famili,persoane,dacă ei pot să participe la aceste evenimente,că ar face cu drag.

         Noi pentru aceste familii/persoane vom pune la dispoziție spațiul necesar, cort și mese,etc.

         Trebuie să Vă informez că din cauza construcției Școlii și Grădiniței, în zona terenului de sport , scena,respectiv amplasarea comercianților va suferii modificări față de anii precedenți,în așa fel ca toți să găsească locul ideal,și activitățiile lor  să nu interfereze cu alte acțiuni.

         Am amintit că activitățile gastronomice se fac împreună cu localitățile înfrățite,având în vedere că proiectul a fost câștigat datorită faptului că,comuna noastră are multe localități înfrățite și suntem puținile comune din țară care datorită acestui fapt a câștigat astfel de proiect.

         La  justificarea cheltuielilor  acest aspect este unul foarte important.

         Din timp au fost trimise invitațiile pentru localitățile înfrățite,ne gândim la o deschidere oficială de calitate,pe amplasamentul unde s-a desfășurat și până în prezent,respectiv spațiul din fața Primăriei,care este ideal pentru acest lucru.

         Maistru de ceremonie  sperăm să fie tot artistul Nagy Istvan,cu care suntem încă în discuți.

         La deschiderea oficială vor fi înmânate diplome cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsnicie, unor investitori ,  și persoanelor care au obținut  rezultate foarte bune în diferite domeni.

         Sponzorizările  sunt binevenite din partea firmelor,persoanelor  fizice cât și de la consilierii locali și angajații Primăriei, ca în fiecare an.

-         4 –

 

         Câte o sticlă de palincă este binevenită,având în vedere că  are o mare căutare din partea invitaților.

         Pentru organizarea evenimentului aș dori ca , cheltuielile să nu depășească 100.000 lei din buget.

         Dacă considerați că evenimentul trebuie organizat,cer consimțământul vostru și adoptarea proiectului de hotărâre,ca să putem începe procedura achizițiilor publice.

         Szabo Lorand Laszlo:dacă au fost incluse sume în buget și nu trebuie o altă rectificare.

         Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre.

Pentru   : 12 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan , Menyhart Balint , More Tibor , Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos  , Szabo Lorand Laszlo,Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin )

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

         Primar:mulțumesc pentru vot,nu am droit să Vă  influențez,dar doresc să fac unele completări.

         Numele sponzorilor și a persoanelor care contribuie la organizarea evenimentului sunt de mai multe ori amintite,nu numai la deschidere,ci și de la scenă,inclusiv în media audio.

         Acești sponzori sunt mai numeroși de la ani la ani,însemnând că doresc organizarea evenimentului.

         Este sponzorizat ornamentarea scenei cu flori ,machiajul concurenților la concursul de miss,coacere de pâine,murătura , o parte din băuturi și altele care nu ne costă bani.

         Evenimentul nu este meritul Primarului,ci și Primăriei a Consiliului local,respectiv întregi comunități.

         Dacă doriți să sponzorizați evenimentul este lăsat la latitudinea voastră, dar dacă careva face sponzorizare ,  va primi chitanță ,ca și în anii precedenți.

         Încă nu avem confirmare de participare,numai de la o singură localitate înfrățită,dar în funcție de anunțul lor Vă voi informa din timp.

         Președinte de ședință:al doilea punct pe ordinea de zi este  proiectul de hotărâre  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

         Fulop Robert: având în vedere Contractul de finanțare încheiat cu Agenția  Educație, Audiovizual și Cultură (UE)  în valoare de 24.190 euro, echivalent a 114.508,20 lei (curs BNR din data de 10.07.2019, 1 euro = 4.7337 lei), pentru organizarea întâlnirii localităților înfrățite ,se propune includerea acestei sume în buget ,atât la capitolul  venituri cât și cheltuieli.

Este necesar rectificarea bugetului local cu majorarea veniturilor cu suma de 115.000 lei , respectiv a cheltuielilor  tot cu această sumă.

Nu există altă modificare de buget ,iar suma susmenționată va fi trecută la capitolul:finanțare de la UE.

         Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre.

 

 

-         5 –

 

Pentru   : 12 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan , Menyhart Balint , More Tibor , Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos  , Szabo Lorand Laszlo,Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin )

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

         Primar:doresc să fac unele completări.

                   Vreau să Vă informez despre cheltuielile cu organizarea evenimentului nu mumai pentru ultimii 5-6 ani ci pentru ultimii 9-10 ani.

         De trei ori am câștigat proiecte pentru organizarea evenimentului,în anii 2014, 2017 și 2019,valoarea acestora fiind de cca.10 mii euro,25 mii euro și în acest an mai mult de 24 mii euro.

         Media cheltuielilor pentru cei 10 ani precedenți este în jur de 100-120.000 lei.

         Vă întreb,raportat la nivelul evenimentelor și la numărul de participanți dacă am risiput  din  bugetul local.

         Cheltuielile au crescut în ultimii ani datorită faptului că pe lângă cei 7 localități înfrățite ,au mai fost încheiate alte 4  contracte de colaborare.(Komlo,Lumina,Nagycenk și orașul Vaja).

         Consider că  propunerile cât și cheltuielile au fost gospodărite cu chibzuință.

                   Președinte de sedință:să trecem la discutarea punctului trei din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul  de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Acățari.

                Secretar: În data de 5 iulie 2019 a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ ,în care este stipulate că  în situaţia în care nu există un post vacant, promovarea personalului contractual se poate face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior.

Având în vedere că în statul de funcții nu există posturi vacante ,se propune transformarea unor posturi la SMURD Acățari,fiind vorba de 4-5 posturi, pentru a promova  angajații care au absolvit cursuri de asistenți medicali, într-o categorie  de nivel imediat superior,respectiv din soră medical  în asistenți medicali.

Promovare se va face pe baza de  examen, conform  legislației ,care momentan este în vigoare.

Există inițiativă legislative de preluare a SMURD-lui la ISU, astfel putem da o șansă angajaților  de aici,dacă reușesc examenul,să fie preluați cu un salar corespunzător nivelului de studi.

Acest proiect de hotărâre se referă numai la personalul contractual de la SMURD Acățari și nu la funcții publice.

         Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre.

Pentru   : 12 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan , Menyhart Balint , More Tibor , Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos  , Szabo Lorand Laszlo,Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin )

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

 

-         6 –

 

         Președinte de sedință:discutăm  punctul patru din cadrul ordinei de zi referitoare proiectul  de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Mureş.

         Primar:acest punct a figurat și pe ordinea de zi a ședinței precedente,dar din lipsa unor informații și a unor nelămuriri din Regulament a fost amânat pentru o ședință viitoare.

         Am considerat atunci,  că putem veni cu mai multe informați privitoare la acest proiect de hotărâre.

         Trebuie să Vă informez că și în momentul de față există UAT-uri care nu au adoptat această hotărâre.

         Proiectul de hotărâre este discutabil,acest lucru nu Vă spun pentru a nu  aproba acest Regulament,ci pentru faptul ca în procesul verbal al ședinței să fie consemnate unele aspecte, ca mâine,poimâine,peste o lună –două ,să nu ne aratăm cu degetul unii la alții , că nu ați fost informați.

         Nu doresc să afirm faptul că județul,ADI Ecolect,firma de consultanță,ceea ce au făcut,  au făcut greșit,dar vreau să subliniez că poate suntem una din puținele  UAT  din județ ,care a lucrat în domeniul colectării deșeurilor,mă gândesc la colectare, selectare și transport,prin societate înființată în subordinea comunei ,   motiv pentru care  am avut  experință în acest domeniu.

         Consider,atât eu cât și alții,că taxa este subdimensionată ,informație pe care doresc să Vă comunic.

         În proiectul de hotărâre este propusă că o persoană produce gunoi în valoare  de 1,62 lei/lună.

         Vă spun acest lucru datorită faptului că gunoiul la stația din Sîmpaul este preluat pe tonă,iar o tonă este preluată cu cca.120  lei.

         După noul Regulament,firma care colectează și transportă gunoiul,facturează valoarea acestei prestați la două luni,deci în momentul de față nu pot discuta prezentundu-vă  cifre.

         Nu este totuna cantitatea de gunoi strâns între lunile mai-septembrie,când gunoiul este uscat și mulți sunt în concedii, cu cantitatea din luniile octombrie-aprilie,când gunoiul este ud și are o greutate mai mare.

         Consider că taxa specială propusă nu poate fi îndeajuns pentru o perioadă lungă.

         Trebuie să cunoașteți că firmele trebuie să depună declarație pe propria răspundere,și știți ce înseamnă acest lucru,atrăgând inclusiv răspunderi,despre cantitatea estimate de gunoi care se strânge pe parcursul unui an.

         După adoptarea acestei hotărâri trebuie să invităm firmele să declare cantitatea de gunoi care se strânge la sediile/punctele de lucru  pe parcursul unui an.

         Declarația va fi verificată cu siguranță de organele abilitate în acest sens.

         Declarație trebuie depusă și de gospodări,dar având o evidență clară în registrul agricol cu componența familiilor,noi putem utiliza această bază de date.

         La persoane juridice taxa este stabilită la 436 lei/tonă.

         Trebuie făcut o comparație,cum poate această taxă la persoane fizice să fie de 1,62 lei.

-         7 –

 

         Taxa este calculateă la o taxă la fondul de mediu de 30 lei/tonă,care anul viitor va fi de 80 lei/tonă.

         Am discutat  acest aspect atât cu reprezentanți județului,al ADI Ecolect,cu firma câștigătoare a licitației,discuți care au avut loc, poate de cele mai multe ori din județ,  în comuna noastră.

         Au fost de acord cu observațile noastre,dar trebuie să ne aliniem și noi  la taxa  stabilită prin proiectul județului..

         Trebuie să-și aducă aminte  consilieri,poate nu ați fost toți atunci, că în anul 2010 am aprobat pe un termen lung strategia taxei de salubritate..

         În anul 2010,taxa era de 3,11 lei/lună/persoană,iar pentru anul 2019 era estimat la 4,71 lei/lună/persoană.

         Pentru anul 2020 ,crește ușor față de 2019 și era estimate la 4,94 lei/persoană/lună.

         Doresc să Vă prezint un articol de ziar din data de 20 iunie 2019,când reprezentantul   ADI Ecolect Mureș afirmă că taxa de salubritate la orașe și municipi va fi în jur de 8-9 lei/persoană/lună,iar la comune poate cu puțin mai scăzut.

         Am primit a adresă, către Primar și Secretar, fără a avea antet,  din care Vă aduc la cunoștință un pasaj:”prețul cu care s-a câștigat aceste servicii nu acoperă decât 20% din prețul real al acestora”.

         Adresa este datată ,semnată de o persoană fizică.

         Eu am dorit să  Vă aduc la cunoștință unele lucruri,timpul va fi cel care va rezolva aceste aspecte,dacă am grești sau nu.

         Totodată doresc ca aceste aspect să fie comunicate populației  în mod corect,cu prețul actual și cu explicația că din 1 ianuarie anul viitor, aceste taxe se pot majora substantial.

         Poate va trebui să explicăm populației de ce din anul viitor taxa va fi mult majorată față de acest an și să venim cu explicații.

         Am solicitat de la contabilitate o informare cu privire la plata taxei de salubritate,din care rezultă că în acest an, această taxă a fost achitată în procent de cca. 15%.

         Nu vorbesc de anii precedenți,când rămășițele sunt  mari.

         Câștigătorul licitației ne-a adus la cunoștință,ca în cazul în care după facturarea serviciului prestat,contravaloarea acestuia nu se achită în termen legal,el începând cu a doua zi suspendă activitatea.

         Acest lucru înseamnă că gunoiul  va fi aruncat în pârâuri,margini de păduri,și alte locuri nepermise.

         Am dorit să fac aceste comentari ,ca consilierii locali să explice populației,care la rândul lui să vină și să achite această taxă.

         Secretar:trebuie să știți că județul a fost împărțit în 7 zone,în vederea colectării și transportul gunoiului.

         Pentru toate cele 7 zone au fost organizate licitați.

         Licitația s-a organizat pentru cantitate,respectiv tonă de gunoi , și nu pe persoane.

 

-         8 –

 

         Au luat cifrele  raportate de UAT-uri la Protecția Mediului  , privind  cantitatea anuală a gunoiul pe un an ,cantitate care a fost împărțit la numărul de locuitori,astfel a ieșit suma de 1,62 lei.

         Trebuie să înțelegeți că licitația nu a fost câștigată cu prețul care trebuie să achite persoanele,ci cu cantitate.

         Inclusiv câștigătorul licitației a afirmat că din această taxă serviciul de salubritate nu poate fi susținută.

         Dar pentru a nu periclita reușita proiectului  județului,fiind vorba despre un proiect cu valoare foarte mare,cum a afirmat și d-ul primar ,trebuie adoptată această hotărâre,ca să nu fim comuna care se împotrivește acestui proiect.

         Putem prezenta cifre  concrete,privitoare la taxă, numai după ce vom primii primele facturi cu cantitățile colectate,și măsurate la stația din Sîmpaul.

         Noi nu am modificat proiectul de hotărâre primit de la Consiliul județean,dar proiectul astfel adoptat va crea unele probleme administrativ- financiare.

         Mă refer la faptul că unii au plătit această taxă  pentru întregul ani,alții pentru jumătate de an,alții deloc.

         Menyhart Balint:doresc să întreb dacă o familie care a achitat  taxa,care a fost stabilit în anul precedent, până în luna iunie,începând cu luna iulie va achita noua taxă,respectiv 1,62 lei.

         Întreb acest lucru datorită faptului că președintele Consiliul județean a afirmat că există o taxă unitară  pe tot județ.

         Secretar:stabilind această taxă, hotărâre se aplică,iar persoanele vor achita 1,62 lei/lună/persoană.

         Szabo Lorand Laszlo:doresc să întreb ce se întâmplă cu persoanele,care în cursul lunilor martie-aprilie au achitat toată taxa pentru acest an,respectiv 6 lei/lună/persoană,respective 108 lei/an.

         Fulop Robert:la aceste persoane taxa va fi recalculată,suma plătită în plus apărând ca suprasolvire.

         Szabo Lorand Laszlo:îmi permiți să termin.

         Deci ce se întîmplă cu aceștia

         Când va fi efectuat un audit și explicat ce se întâmplă cu aceste sume.

         A treia problemă: unde și când pot depune persoanele fizice declarațile prevăzute în Regulament,dacă gospodăria este  compusă din 3-4 persoane.

         Contrazic pe primar,că trebuie folosit registrul agricol,pe motiv că pot fi locuitor al comunei,dar dacă lipsesc șase luni nu plătesc taxă de salubritate pentru această perioadă.

         Vă rog ca aceste întrebări să fie trecute în procesul verbal,și aștept răspuns în ședința viitoare.

         Secretar:putem răspunde acum.

         Fulop Robert:cei care au achitat taxa pe întreg an,vor figura cu suprasolvire și vor fi efectuate compensări.

         Szabo Lorand Laszlo:trebuie încheiat capitolul cu taxă de salubritate de 9 lei.

         Pentru acest lucru este necesar un audit,un proces verbal,hotărâre.

         Nu este legal compensarea.

-         9 –

 

         Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre.

Pentru   : 12 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan , Menyhart Balint , More Tibor , Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos  , Szabo Lorand Laszlo,Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin )

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

         Președinte de ședință:dacă mai dorește cineva să intervină.

         Secretar:am eu de prezentat o notificare adresată Consiliului local.

         Este o situație ciudată,  având în vedere că se reclamă faptul că într-un  proces verbal al ședinței a fost trecut numele persoanei,  fără acordul respectivei,iar acuma având în vedere că se adresează Consiliului local trebuie să nominalizez.

         Este vorba despre d-na Szabo Tunde Gabriella,soția d-lui consilier Szabo Lorand,care  notifică Consiliul local despre faptul că în procesul verbal al ședinței din luna mai a fost trecut numele fără consimțământul ei.

         Szabo Lorand Laszlo:este adevărat,iar măsurile de remediere nu au fost luate nici până în prezent.

         Secretar:au fost depuse două notificări, din care la unul , adresat comunei Acățari  am răspuns în termen legal.

         Celălalt este adresată Consiliului local,motiv pentru care solicit acordul Consiliului local ca răspunsul  să fie semnat de președintele de ședință în exercițiu,ca răspunsul să fie expediat în termenul stability de legislația în vigoare.

         Este o situație mai aparte,întrebând juriști,au sfătuit că președintele de ședință ar fi cel îndreptățit să semneze răspunsul la această notificare.

         Nu există nici o împotrivire din partea consilierilor.

         More Tibor:care este conținutul notificări și ce cuprinde răspunsul?

         Szabo Lorand Laszlo:conținutul notificării este că  pe baza legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal,numele soției nu poate apăra în procesul verbal al ședinței fără consimțământul ei.

         Prin notificare a fost rugat Primăria,respectiv Consiliul local ca din procesul verbal susmenționat numele soției să fie ștearsă.

         Nu batem joc de cineva.

         Secretar:Primăria deja a răspuns deja la notificare,în care este specificat că în conformitate cu GDPR,Primăria este operator cu caracter personal și publicarea numelui s-a efectuat în temeiul Legii.

         Este prevedere legală apărută în anul 2016,adoptată de UE,care se aplică din anul 2018 și în țara noastră

         Totodată este specificat că în caz de  nemulțumire ,persoana respectivă poate contacta Instituțile abilitate.

Szabo Lorand Laszlo:nu este corect.Acum o jumătate de oră d-ul primar a afirmat că nu pronunță nume pentru că nu este voie.

Secretar:înțeleg că dacă există o notificare eu nu pot da citire cine este autorul.

Szabo Lorand Laszlo:dacă este adresată Consiliului local se poate.

Primar:în ședința din aprilie d-ul Szabo Lorand Laszlo a fost cel care a solicitat ca adresa primită de la Primăria mun.Tg-Mureș să fie prezentată.

-         10-

 

Szabo Lorand Laszlo:acum o jumătate de oră ai afirmat că nu pronunți nume, pentru că nu este voie.

Primar:nu am afirmat că nu este voie ,ci că nu doresc să spun de la cine a venit a respectiva petiție-informare..

Szabo Lorand Laszlo:este voie să jignim pe orcine?

Primar:nu a fost nici o jignire,pur și simplu am răspuns la solicitarea ta de a arăta adresa susmenționată.

Szabo Lorand Laszlo:primim răspunsul și mergem mai departe.

Problema mea este că acum o lună  am depus notificarea și numele soției apare și în momentul de față în procesul verbal.

Primar:eu așa știu că deja ați primit un răspuns.

Szabo Lorand Laszlo:nu am primit nici un răspuns.Numele soției trebuia să dispară din procesul verbal de o lună ce nu s-a întămplat.Secretarul știe de ce.

         Secretar:eu nu știu de ce.

         Szabo Lorand Laszlo:totul este consemnat în legislație.

         Secretar:am răspuns în termen legal atât notificării adresată Primăriei și același lucru vom face și cu notificarea adresată Consiliului local.

 

 

           Nefiind alte  intervenţi din partea  consilierilor,preşedintele de şedinţă  mulţumeşte    pentru   participare ,considerând  încheiate   lucrările  şedinţei de azi.

 

 

 

Preşedinte de şedinţă

Nam Vilmos

                                                                              Secretar

                                                                             Jozsa Ferenc