25 octombrie 2018

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 

 

Nr. 6042  din   8 octombrie   2018

 

 

 

 

P R O C E S-V E R B A L

al şedinţei  Consiliului local Acăţari din 8 octombrie 2018

 

 

 

                   Încheiat azi  8 octombrie   2018 cu ocazia şedinţei extraordinare  a Consiliului local al comunei Acăţari.

                   La ședință sunt prezenţi:Osvath Csaba,primarul  comunei Acățari  și următori consilieri locali: Horvath Arpad , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,  Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin

                   Lipsesc: Ciatlos Gyorgy, Krizsan Tibor, Nagy Albert .

La ședință participă : Fulop Robert,șef birou financiar contabil și resurse umane, Toth Emese Zsuzsanna,consilier primar ,Simon Maria Aranka,delegat sătesc,  Piri Jozsef,delegate sătesc satul Corbești.

                   Preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi pentru şedinţa de azi care cuprinde următoarele puncte:

                   1.Proiect de hotărâre actualizarea valorii investitiei „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI ȘCOALĂ GENERALĂ CU CLASELE I-IV ÎN LOCALITATEA ACĂȚARI, JUDEȚUL MUREȘ”

                   2.Întrebări,înterpelări.

         Primar:având în vedere că după transmiterea convocatorului, au fost transmise  solicitări pentru adoptarea unor hotărâri,propun includerea a încă două puncte pe ordinea de zi și anume:

         1.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Acățari nr. 18 din  26.04.2001 ,privind însușirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Acățari cu modificările și completările ulterioare

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru comuna Acățari  din zona 1 Sînpaul.

 

 

-         2 –

Președinte de ședință:cine este pentru aprobarea ordinii de zi ,cu modificările propuse de Primar?

                    Pentru  : 10 (Horvath Arpad , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,  Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

                Se trece la discutarea primului punct înscris pe ordinea de zi referitoare la proiect de hotărâre actualizarea valorii investitiei „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI ȘCOALĂ GENERALĂ CU CLASELE I-IV ÎN LOCALITATEA ACĂȚARI, JUDEȚUL MUREȘ”

         Fulop Robert:lucrarea de construire a Grădiniței cu program prelungit și Școală Generală cu clasele I-IV în localitatea Acățari ,județul Mureș a fost licitată,iar în urma licitației a reieșit o altă valoare decât cel aprobat inițial  la indicatori tehnico economici.

         Această valoare este de: 3.137.062,31 lei inclusiv TVA.

         Adoptarea hotărârii este urgentă,fiind solicitată și de Minister, pentru că déjà lucrări efectuate,iar plata acestora fără această hotărâre nu se poate achita.

         Președinte de ședință:cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre  în forma prezentată?

                   Pentru  : 10 (Horvath Arpad , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,  Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

         Se discută punctul doi din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Acățari nr. 18 din  26.04.2001 ,privind însușirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Acățari cu modificările și completările ulterioare.

                Fulop Robert:adoptarea acestei hotărâri este urgentă datorită faptului că Hotărârea pe parcusul săptămânii trebuie să ajungă la Alba Iulia.

         În proiectul de hotărâre este vorba despre terenul de sport multifuncțional din localitatea Vălenii,construcție care a fost finalizată și este nevoie de includerea acestuia în domeniul public al comunei,pentru a putea efectua plățile aferente lucrării.

         Valoare de inventar al investiției este de:321.368,57 lei.

         Președinte de ședință:cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre  în forma prezentată?

                   Pentru  : 10 (Horvath Arpad , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,  Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

 

 

-         3 –

Primar:lucrarea a fost recepționată,iar pentru a recupera cheltuielile efectuate este nevoie de includerea obiectivului în inventar.

Aceasta este procedura,iar urgența adoptări hotărârii este necesară ca aceste sume să fie primate în parcusul acestui an și nu în anul viitor.

Se trece la discutarea  punctului trei din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru comuna Acățari  din zona 1 Sînpaul.

Secretar:documentația pentru delegarea gestiunii către ADI Ecolect a fost transmis Instituției noastre pe parcursul zilei de vineri,cu rugămintea să fie aprobată până la data de 11 octombrie 2018.

În proiectul de hotărâre este vorba despre faptul că județul Mureș a fost împărțit în șapte zone pentru colectarea și transportul deșeurilor,iar ADI Ecolect trebuie să organizeze licitație pentru această activitate.

Este vorba despre împuternicierea acestei asociații pentru organizarea licitației.

Din zona noastră ,care este zona 1,mai fac parte următoarele UAT-uri: Iernut,Luduș, Ungheni, Ațintiș, Bahnea, Bichiș, Bogata, Chețani, Crăciunești, Cuci, Gălești,Gheorghe Doja,Inclănzel, Ogra,Papiu Ilarian, Păsăreni, Sânger,Sîmpaul,Suplac și Tăurieni.

Termenul de finalizare a proiectului  SMIDS este de 31 decembrie 2018,motiv pentru care urgența cu care toate UAT-le din județ trebuie să aprobe această delegare.

Primar:comuna Acățari s-a conformat și până în prezent solicitărilor adresate de Consiliul județean Mureș,pentru a se putea implementa acest proiect.

Am avut o abordare pozitivă ca proiectul să poate fi finalizat cu succes.

Cum s-a arătat ,fiecare comună ,care este partener în proiect,trebuie să adopte astfel de hotărâri,iar în cazul în care o comună nu se va conforma ,tot proiectul va fi compromis,urmând ca fondurile primate pentru implementarea proiectului să fie returnate.

Am făcut o adresă către Consiliul județean,în care am arătat că noi am sprijinit și sprijinim implementarea proiectului și nu vom fi de acord cu achitarea sumelor de către noi,care dorim finalizarea proiectului.

Cu alte cuvinte în cazul eșecului implementării proiectului să nu fim considerați vinovați.

         Președinte de ședință:cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre  în forma prezentată?

                   Pentru  : 10 (Horvath Arpad , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,  Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

 

 

 

-         4 –

 

 

         Nefiind alte  intervenţi din partea  consilierilor,preşedintele de şedinţă  mulţumeşte    pentru   participare ,considerând  încheiate   lucrările  şedinţei de azi.

 

 

 

Preşedinte de şedinţă

                        Magyari Zoltan

 

                                        Secretar

      Jozsa Ferenc