27/12/2019 H O T Ă R Â R E A NR.62 din 27 decembrie 2019

27/12/2019 H O T Ă R Â R E A NR. 61 din 27 decembrie 2019

27/12/2019 H O T Ă R Â R E A NR. 60 din 27 decembrie 2019

27/12/2019 H O T Ă R Â R E A NR.59 din 27 decembrie 2019

27/12/2019 H O T Ă R Â R E A NR.58 din 27 decembrie 2019

27/12/2019 H O T Ă R Â R E A NR.57 din 27 decembrie 2019

27/12/2019 H O T Ă R Â R E A NR.56 din 27 decembrie 2019

27/12/2019 H O T Ă R Â R E A NR.55 din 27 decembrie 2019

27/12/2019 H O T Ă R Â R E A NR.54 din 27 decembrie 2019

12/12/2019 H O T Ă R Â R E A NR.53 din 28 noiembrie 2019 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în  anul fiscal 2020

12/12/2019 H O T Ă R Â R E A NR.52 din 28 noiembrie 2019

12/12/2019 H O T Ă R Â R E A NR.51 din 28 noiembrie 2019

12/12/2019 H O T Ă R Â R E A NR.50 din 28 noiembrie 2019

12/12/2019 H O T Ă R Â R E A NR.49 din 28 noiembrie 2019

12/12/2019 H O T Ă R Â R E A nr.48 din 28 noiembrie 2019

11/11/2019 H O T Ă R Â R E A NR.47 din 31 octombrie 2019 privind avizarea“Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătoru

11/11/2019 H O T Ă R Â R E A NR.46 din 31 octombrie 2019 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului din cadrul Primăriei comunei Acățari

11/11/2019 H O T Ă R Â R E A NR.45 din 31 octombrie 2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Acățari , județul Mureș ,revizuit conform O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările

11/11/2019 H O T Ă R Â R E A NR.44 din 31 octombrie 2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019

01/10/2019 H O T Ă R Â R E NR.43 din 18 septembrie 2019

01/10/2019 H O T Ă R Â R E A NR.42 din 18 septembrie 2019

01/10/2019 H O T Ă R Â R E A NR.41 din 18 septembrie 2019

01/10/2019 H O T Ă R Â R E A NR.40 din 18 septembrie 2019

01/10/2019 H O T Ă R Â R E A NR.39 din 18 septembrie 2019

09/09/2019 H O T Ă R Â R E A NR.38 din 29 august 2019

09/09/2019 H O T Ă R Â R E A NR.37 din 29 august 2019

09/09/2019 H O T Ă R Â R E A NR.36 din 29 august 2019

15/07/2019 H O T Ă R Â R E A NR.31 din 27 iunie 2019

15/07/2019 H O T A R A R E A NR.30 din 27 iunie 2019

15/07/2019 H O T Ă R Â R E A NR.29 din 27 iunie 2019

15/07/2019 H O T A R A R E A NR.28 din 27 iunie 2019

15/07/2019 H O T A R A R E A NR.27 din 27 iunie 2019

15/07/2019 H O T Ă R Â R E A NR.26 din 27 iunie 2019

15/07/2019 H O T Ă R Â R E A Nr.25 din 27 iunie 2019

11/06/2019 H O T Ă R Â R E A NR.24 din 14 mai 2019

11/06/2019 H O T Ă R Â R E A NR.23 din 14 mai 2019

11/06/2019 H O T Ă R ÂR E A NR.22 din 14 mai 2019

11/06/2019 H O T Ă R Â R E A NR.21 din 14 mai 2019

11/06/2019 H O T Ă R Â R E A nr.20 din 14 mai 2019

04/04/2019 H O T Ă R Â R E A NR.18 din 28 martie 2019

04/04/2019 H O T Ă R Â R E A NR.17 din 28 martie 2019

04/04/2019 H O T Ă R Â R E A NR.16 din 28 martie 2019

04/04/2019 HO T Ă R Â R E A NR.15 din 28 martie 2019

04/04/2019 H O T Ă R Â R E A NR.14 din 28 martie 2019

11/03/2019 H O T Ă R Â R E A NR.13 din 28 februarie 2019

11/03/2019 H O T Ă R Â R E A NR.12 din 28 februarie 2019

11/03/2019 H O T Ă R Â R E A NR.11 din 28 februarie 2019

11/03/2019 H O T Ă R Â R E A NR.10 din 28 februarie 2019

11/03/2019 H O T Ă R Â R E A NR.9 din 28 februarie 2019

11/03/2019 H O T Ă R Â R E A NR. 8 din 28 februarie 2019

11/03/2019 HOTĂRÂREA NR. 7 din 28 februarie 2018

11/03/2019 H O T Ă R Â R E A NR.6 din 28 februarie 2019

19/02/2019 H O T Ă R Â R E A NR.5 din 30 ianuarie 2019

19/02/2019 H O T Ă R Â R E A NR.4 din 30 ianuarie 2019

19/02/2019 H O T Ă R Â R E A NR.3 din 30 ianuarie 2019

19/02/2019 H O T Ă R Â R E A NR.2 din 30 ianuarie 2019

19/02/2019 H O T Ă R Â R E A NR.1 din 30 ianuarie 2019