ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Acăţari, nr. 214, judeţul Mureş, 547005

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro ; robert@acatari.ro

www.acatari.ro  

Cod fiscal: 4323578
Nr. 3547 din 08.05.2019

 

 

 

A N U N Ț

 

 

COMUNA ACĂȚARI titular al proiectului   "Canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Acățari, judetul Mures", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  APM Mureș, fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Canalizare menajeră și statie de epurare în comuna Acățari, județul Mureș", propus a fi amplasat în  com. Acatari, satele Roteni, Murgești și Acățari,  jud.  Mureș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o  fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș  din  Tîrgu  Mureș, str. Podeni, nr.10, în zilele de luni între  orele  9,00 -  15,00 si marți - vineri între orele 9,00-12,00, precum  și la urrnatoarea adresa de internet http://apmms.anpm.ro.  Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare, în termen  de 10 zile de la data publicării  anunțului pe pagina de internet  a APM  Mures.

 

Primar

Osvath Csaba