COMUNA ACĂȚARI cu sediul in: loc. Acățari, str. Pricipală, nr.214, jud. Mureș organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale aprobat prin H.G. nr.  286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului: –

Soră medicală în cadrul SMURD Acățari:

1 post contractual vacant pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: studii medii absolvit cu diplomă de bacalaureat

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu necesită

-absolvirea cursului de formare paramedic, susținut de IJSU

Asistent medical în cadrul SMURD Acățari:

1 post contractual temporar vacant pe perioadă determintă

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: studii postliceale de asistent medical

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu necesită

-absolvirea cursului de formare paramedic, susținut de IJSU

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: data de 17 decembrie 2018, ora 11,00 la sediul: Acățari, nr.214 judetul Mureș

Proba practică: data de 19 decembrie 2018, ora 11,00 la sediul: Acățari, nr.214 judetul Mureș

 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este : 13 decembrie 2018, ora 09:00 la sediul:  Acățari, nr.214 judetul Mureș

DETALII SI BIBLIOGRAFIE GASITI IN ANEXELE LA PREZENTUL ANUNT

Date contact: telefon 0265-333112, interior 103.