COMUNA ACĂȚARI organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale în cadrul instituţiei.

Denumirea postului: –

Șofer autosanitară II în cadrul SMURD Acățari:

1 post contractual vacant pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: studii medii absolvit cu diplomă de bacalaureat

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu necesită

-absolvirea cursului de formare paramedic, susținut de IJSU

-diploma de absolvire a cursului de ambulanţier potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr. 388/1992

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: data de 07 februarie 2020, ora 11,00 la sediul: Acățari, nr.214 judetul Mureș

Proba practică: data de 10 februarie 2020, ora 11,00 la sediul: Acățari, nr.214 judetul Mureș

BIBLIOGRAFIE:

1. Constituţia României, republicată, M.Of. nr.767/31.10.2003

2. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - Cap. I - IV;

3.PRIMUL AJUTOR CALIFICAT – IGSU; Societatea de Medicina de Urgenta si Catastrofa din Romania, 2009

4.INTRODUCERE IN MEDICINA DE URGENTA PRESPITALICEASCA - SMURD Sibiu, Sibiu 2015

5.Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este : 31 ianuarie 2020, ora 12:00 la sediul:  Acățari, nr.214 judetul Mureș

Date contact: telefon 0265-333112, interior 103.