ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Acăţari, nr. 214, judeţul Mureş, 547005

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro ; robert@acatari.ro

www.acatari.ro  

Cod fiscal: 4323578
Nr. 3144 din 11.05.2020

 

 

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

 

 

 

 

         Unitatea administrativ-teritorială ACĂȚARI, din județul Mureș anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 15, 16, 34, 37 începând cu data de 18 mai 2020 pe o perioadă de 60 zile, la sediul Primăriei Comunei Acățari, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

 

 

Primar

Osvath Csaba