PRIMARIA COMUNEI ACĂȚARI cu sediul în: localitatea ACĂȚARI, strada PRINCIPALĂ, nr.214, județul MUREȘ, Cod Fiscal 4323578, tel/fax:0265-333.112/0265-333.298, E-mail:acatari@cjmures.ro, organizează licitaţie publică pentru: “ Inchirierea    imobilului aflat in domeniul public al comunei Acățari, situat in loc. Acățari, nr.199/B, jud. Mureș (fosta statie de autobuz)"

·        Imobilului  aflat in domeniul public al comunei Acățari, situat in loc. Acățari, nr.199/B, jud. Mureș (fosta statie de autobuz)"  are destinaţia de schimb valutar si casă de amanet in suprafată de 13mp;

·        Documentaţia de atribuire: in caietul de sarcini si se pune  la dispoziţia persoanei interesate care a înaintat o solicitare in acest sens, gratuit, a unui exemplar din documentația de atribuire , pe suport hârtie si/sau pe suport magnetic;

·         Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul Financiar-Contabil din cadrul  Primăriei Comunei Acățari, loc. Acățari , nr.214, jud. Mureș;

·        Data limită pentru solicitarea clarificărilor este: 07.08.2019 ora 10.00

·        Ofertele se depun intr-un exemplar in original la sediul Primăriei Comunei Acățari, până la data de 19.08.2019 ora 10.00

·        Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Comunei Acățari, comuna Acățari, nr. 214, județul Mureș;

·        Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 20.08.2019, ora 10.00 la sediul Primăriei Comunei Acățari, nr.214, județul Mureș;

·        Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Mures, Mun. Tg-Mures, Str. Justitiei, Nr.1, cod poştal 540069, tel/fax: 0265-220.063, tribunalul.mures@just.ro,3 zile termen contestație.

·        Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:25.07.2019.