Anunț privind deschiderea consultării publice

 

Astăzi, 06. 05. 2020, Municipiul/Orașul/Comuna Acățari anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ:  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș

Documentația aferentă proiectului de act normativ include: 

·         Referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;

·         Anexa la proiectul de hotărâre.

Documentația  poate fi consultată:

·         pe pagina de internet a instituției, la adresa: www.acatari.ro , la secțiunea Proiecte de hotărâri cu caracter normativ;

·         la sediul instituției: Primăria Comunei Acățari;

·         proiectul de act normativ se poate obține, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura instituției.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 20 .05. 2020:

·         prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la www.acatari.ro;

·         ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: acatari@cjmures.ro;

·         prin poștă, pe adresa: Acățari, str. Principală nr.214 ;

·         la sediul instituției: Acățari, str. Principală, nr.214;

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Aprobarea modificării și completării Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș Propunerile vor fi publicate pe pagina de internet a instituției la Secțiunea Proiecte de hotărâri cu caracter normativ.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 22.06.2020.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următorul telefon: 0265 333 112, e-mail: acatrai@cjmures.ro, persoană de contact: Toth Zsuzsanna  - Administrator public.

 

 

 

PRIMAR                                                                          SECRETAR GENERAL

     OSVATH CSABA                                                                                 JOZSA FERENC